Odpowiedzialność żony za kawalerskie długi męża

Pytanie:

Będąc kawalerem udało mi się narobić trochę długów w ZUS(działalność zakończona koło 99roku) W roku 2008 ożeniłem się , bez zawarcia odrębności majątkowej. Czy w tej sytuacji żona będzie odpowiadać swoim majątkiem za dług męża w ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o należności wynikające z składek na ubezpieczenie społeczne to stosuje się do nich na podstawie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczenia społecznych przepisy ordynacji podatkowej. Na podstawie 29 par. 1 tej ustawy: W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26 (za zobowiązania podatkowe, a zatem w tym przypadku za składki na ubezpieczenie społeczne), obejmuje majątek odrębny (osobisty) podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Zatem majątek osobisty drugiego małżonka (czyli środki nabyte przez tego małżonka przed zawarciem małżeństwa, oraz składników wymienionych w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nie jest objęty egzekucją z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Należy zaznaczyć iż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nieuiszczone składki na ubezpieczenia społeczne ulegają przedawnieniu po 10 latach od momentu gdy stały się wymagalne (tzn. od daty, kiedy należało je uiścić). Z przedstawienia stanu faktyczne nie wynika dokładnie kiedy ostatnie składki stały się wymagalne, trudno więc stwierdzić czy doszło do przedawnienia. Nadto trzeba zaznaczyć, iż przerwanie biegu przedawnienia następuje m.in.:  w razie podjęcia przez odpowiedni organ czynności mających na celu egzekucji należności (więcej na ten temat w art. 24 ust. 5 i dalej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY