e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Pytanie:

Orzeczono, że choroba, która doprowadziła do śmierci mojego ojca jest chorobą zawodową. Czy i jak mogę starać się o odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za chorobę zawodową

5.8.2003

W związku z chorobą zawodową, członkowie rodziny zmarłego chorego mogą domagać się odpowiednich świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek choroby zawodowej, przysługuje renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Członkowie rodziny muszą spełniać warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Także prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje członkom rodziny spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w dniu śmierci osoby, która zachorowała na chorobę zawodową. Zgodnie z przyeołaną ustawą renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Ponadto osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby, która zmarła na skutek choroby zawodowej przysługuje zasiłek pogrzebowy. O związku śmierci z chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze stosownym żądaniem należy wystąpić do Zakładu ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ