Odszkodowanie za umieszczenie słupów na posesji

Pytanie:

"Kupiłem działkę od prywatnego właściciela, na której były ustawione dwa słupy energetyczne (na środku działki). Czy mam prawo żądać od zakładu energetycznego odszkodowania lub stałej opłaty miesięcznej za utrudnione korzystanie z tej działki? A może zażądać usunięcia w/w słupów? Przez moją działkę przeprowadzone są również linie TPSA i NETII. "

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za umieszczenie słupów na posesji

Po pierwsze należy sprawdzić czy zakład energetycy, TP S.A. oraz Netia mają prawo do korzystania z nieruchomości we wspomniany w pytaniu sposób. Firmy te mogły uzyskać prawo użytkowania nieruchomości lub uzyskać odpowiednią służebność. Jeśli tak jest, to wówczas nie można usunąć słupów, chyba, że w treści prawa użytkowania lub służebności przewidziano taką możliwość. Jeśli chodzi o wynagrodzenie to może ono wynikać z prawa użytkowania lub ze służebności. W wypadku, gdy wynagrodzenie nie zostało ustanowione, można próbować zmienić treść praw przysługujących wspomnianym firmom. Konieczna będzie ich zgoda. W wypadku braku odpowiedniego prawa przysługującego zakładowi energetycznemu, TP S.A. lub Netii, można domagać się usunięcia słupów lub ustanowienia dla wspomnianych firm prawa użytkowania lub służebności za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela gruntu. Właściciel może także żądać odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości od chwili jej nabycia do chwili uzyskania prawa do korzystania z nieruchomości przez firmy. Można również domagać się odszkodowania za szkody wynikłe z bezprawnego korzystania z gruntu przez firmy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Piotr Buczkowski 2013-03-17 13:11:46

    Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom posiadającym grunty, przez które biegną urządzenia przesyłowe doprowadzające energię elektryczną, gaz, płyny i parę. Wysokie kwoty odszkodowań za 10 lat wstecz i opłata miesięczna! Tel.794-707-398

  • Feniks 2012-05-26 12:42:10

    Profesjonalne dochodzenie odszkodowań w pełnym zakresie na terenie całego kraju. Korporacja Prawno-Finansowa Feniks Jerzy Kupisz S.K.A.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika