Odwołanie poręczenia

Pytanie:

Czy mogę cofnąć poręczenie kredytu bankowe tzw. mieszkaniowego? Jakie formalności trzeba dokonać przy cofnięciu poręczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poręczenie to czynność prawna w której poręczyciel oświadcza, że zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Cofnięcie poręczenia to odstąpienie od umowy. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy umowa przewiduje prawo jednej lub obu stron odstąpienia od umowy. Nie przypuszczam, aby taka klauzula znalazła się w umowie poręczenia, ale warto sprawdzić. Kodeks cywilny przewiduje instytucję uchylenia się od skutków oświadczenia woli. Ma to miejsce, gdy składający oświadczenie (poręczyciel) działał pod wpływem błędu, co znaczy, że gdyby oceniał sprawę rozsądnie nie złożyłby oświadczenia danej treści. Ma to miejsce także wtedy, gdy złożył oświadczenie pod wpływem groźby, bądź w stanie ograniczonych zdolności psychicznych. Dla skutecznego odwołania poręczenia poręczyciel musi udowodnić zaistniałe okoliczności. Jak z powyższego wynika cofnięcie poręczenie nie należy do rzeczy łatwych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: