e-prawnik.pl Porady prawne

Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów a obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE

Pytanie:

Czy Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów zawsze należy przekazywać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów a obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE

30.7.2011

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pzp Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Sięgając więc do przepisu art. 40 ust. 2 jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli natomiast wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu UOPWE.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ