e-prawnik.pl Porady prawne

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika, dla toczącego się postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

7.8.2011

W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej znajdzie zastosowanie art. 146 ust. 1 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze :

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Art. 146 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze: Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ