Ograniczenia prawa własności wynikające z prawa

Pytanie:

Czy gmina na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego ma prawo ograniczać prawa własnościowe i powołując się na tenże plan wykorzystywać teren na cele własne. Czy w tej sytuacji właściciel ma prawo domagać się jakiejś ochrony swojej własności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Plan zagospodarowania przestrzennego jest niewątpliwie formą ograniczania sposobu wykonywania prawa własności. Stanowi o tym wprost ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Właściciel ma jednak szereg możliwości wpływania na postanowienia tego planu. Najważniejsze z nich realizowane są w trakcie procedury uchwalania planu: a/ możliwość zgłaszania protestów w przypadku kwestionowania ustaleń przyjętych w planie, rozstrzyganych przez Radę gminy; b/ możliwość wnoszenia zarzutów w przypadku jeżeli projekt planu narusza czyjeś uprawnienia. Zarzuty są rozstrzygane przez radę gminy w drodze uchwały i uchwała taka może zostać też zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego;Po uchwaleniu planu zagospodarowania, właściciel nieruchomości, którego uprawnienia zostały ograniczone może domagać się od gminy: odszkodowania, wykupu nieruchomości bądź jej zamiany na inną. Niezależnie od powyższego należy pamiętać także, że miejscowy plan zagospodarowania jest uchwałą, która może podlegać zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego jak każda inna uchwała, po bezskutecznym wezwaniu gminy do usunięcia naruszenia prawa (art.101 ustawy o samorządzie gminnym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: