Okres przechowywania rzeczy w depozycie sądowym

Pytanie:

"Jeżeli była działka z uznaną drogą konieczną, pieniądze były przekazane do depozytu sądu, gdyż nie można było odnaleźć właściciela, właściciel obecnie nie żyje, ale żyją jego prawni spadkobiercy. Stracili prawo do swojej działki, gdyż ktoś inny ją zasiedział, zaraz szybko sprzedał? Komu wobec tego należą się pieniądze, które przez okres 45 lat były do dyspozycji sądu?"

Odpowiedź prawnika: Okres przechowywania rzeczy w depozycie sądowym

Pieniądze złożone w depozycie powinny być wypłacone wierzycielowi, a więc osobie, na rzecz której zostały zasądzone. Jeżeli ta osoba zmarła, w jej miejsce wstępują spadkobiercy i oni mogą żądać wypłaty. Ponadto, w określonych sytuacjach dłużnik może żądać zwrotu depozytu.

W sytuacji opisanej w pytaniu, pieniądze te najprawdopodobniej przeszły jednak na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z dekretem z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy, depozyty w sądach, prokuraturach, organach administracji państwowej, w instytucjach państwowych i społecznych oraz w bankach, przedsiębiorstwach państwowych i jednostkach spółdzielczych - przechodzą na własność Państwa w razie nie podjęcia ich przez osoby uprawnione do odbioru mimo wezwania i upływu terminów wskazanych w dekrecie. Zgodnie z dekretem, termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok, a dla podjęcia innych depozytów 2 lata od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru, w przypadku zaś niemożności doręczenia - od dnia zwrotu wezwania bądź stwierdzenia niemożności doręczenia. Przejście własności depozytu na rzecz Państwa nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika