Określenie udziału w zyskach i stratach spółki

Pytanie:

Jak korzystnie ustalić podział zysków i strat w dwuosobowej spółce cywilnej, jeśli wspólnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a ja jestem bezrobotna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pytanie nie ma charakteru prawnego. Jest z zakresu doradztwa gospodarczego. Na jego tle można jednak wyrazić kilka myśli ogólnej natury. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich spółkach osobowych (cywilna, jawna, komandytowa, partnerska) sposób ustalenia zasad udziału wspólników w zyskach i stratach jest dowolny. Co oznacza, że może być on nierówny. Wspólnicy mogą uzgodnić, że inny będzie ich udział w zyskach a inny w stratach spółki, ale mogą także udziały te wyrazić w sposób inny niż procentowy. Np. poprzez stworzenie algorytmu wyceny pracy wspólników w spółce. Niedopuszczalne jest jedynie wyłączenie wspólnika od udziału w zysku. Odnosząc się wprost do zadanego pytania: Sprawiedliwy udział wspólników w spółce powinien uwzględniać to, ile każdy wspólnik wnosi, ile ryzykuje i ile osobistej pracy będzie świadczył na rzecz spółki i jaka to będzie praca (ile przysporzy spółce korzyści). Jeśli parametry te jesteśmy w stanie z grubsza oszacować zakładając spółkę, to należy odpowiednio do nich ustawić udziały w zysku i stratach. Jeżeli w trakcie istnienia spółki elementy te mogą się istotnie zmieniać, to może warto pomyśleć nad jakimś bardziej skomplikowanym mechanizmem dynamicznego ustalania udziału w zysku na koniec każdego roku obrotowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: