e-prawnik.pl Porady prawne

Określenie wynagrodzenia w umowie zlecenie

Pytanie:

Jeżeli zawieram umowę zlecenia i podaję kwotowo wynagrodzenie (kwota brutto), czy może być ono niższe niż 800 zł w skali miesiąca, aby można było odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne (chodzi o ozusowanie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Określenie wynagrodzenia w umowie zlecenie

4.11.2003

Wynagrodzenie w umowie zlecenia może być ukształtowane w sposób dowolny, tzn. przepisy prawa nie wyznaczają pułapu minimalnego wynagrodzenia (tak, jak to się dzieje w przypadku umowy o pracę). Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają zleceniobiorcy (tj. osoby przyjmujące zlecenie), chyba że są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 roku życia. Składki na te ubezpieczenie finansują z własnych środków w częściach równych zarówno ubezpieczeni (zleceniobiorcy), jak i płatnicy składek (zleceniodawcy). Z kolei ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy podlegają dobrowolnie. Zleceniobiorcy także sami opłacają składki w ramach tego ubezpieczenia. W myśl reguły, że osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, także zleceniobiorcy muszą zostać objęci tym ubezpieczeniem. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenie działalności przez zleceniodawcę. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego składkę w całości opłacają jej płatnicy. Wysokość składek wyrażana jest w formie stopy procentowej (obliczanej od przychodów), które jest jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych ( z wyjątkiem stóp ubezpieczenie wypadkowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ