Opłata manipulacyjna

Pytanie:

"Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze przed jego otrzymaniem. Czy w takiej sytuacji możemy wprowadzić tzw. koszty manipulacyjne za obsługę danej transakcji np. 20,00 zł i wtedy od kwoty zwrotu będzie ta kwota potrącana? Czy możemy wprowadzić tzw. koszty manipulacyjne za obsługę transakcji on-line, która nie doszła do skutku np. 20,00 zł i wtedy od kwoty zwrotu będzie ta kwota potrącana?"

Odpowiedź prawnika: Opłata manipulacyjna

Wprowadzenie jakichkolwiek opłat, bez względu na ich nazwę, z tytułu skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest niedopuszczalne.

W opisanej sytuacji faktycznej zastosowanie znajdzie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).  

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

Proponowane przez Państwa rozwiązanie ma w swej istocie charakter opłaty za skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta. Nazwa „opłata manipulacyjne”, „koszty obsługi” itp. nie ma znaczenia.

Należy wskazać jednakże, iż w sytuacji gdy Państwa firma dokonała już wysyłki a konsument odstępuje od umowy to powinien on we własnym zakresie pokryć koszty przesyłki za zwracany towar.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Karol 2013-08-18 17:02:06

    Czy coś chroni w takim przypadku sprzedawcę ?? Sprzedawca ponosi koszty transakcji i jest to procent od pewnej sumy. Zakładając, że mała, dopiero co powstała firma, przyjmuje codziennie przez kolejne 10 dni zamówienie od innej większej firmy na kwotę 10 tys złotych z czego płaci 3% kosztów transakcji to po 10 dniach i zwrocie towaru samej opłaty manipulacyjnej jest 3000 zł. Może to taką firmę pogrzebać. Czy wobec powyższego jest jakiś ratunek dla takiej nowo powstałej firmy ??


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika