Opłata stosunkowa z tytułu bezskutecznej egzekucji

Pytanie:

"Skierowałam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik umorzył postępowanie, z uwagi na fakt, iż dłużnik w chwili złożenia wniosku już nie żył. Jednocześnie komornik wezwał mnie do uiszczenia opłaty stosunkowej. Czy muszę ją uiszczać? Nie miałam wiedzy na temat śmierci dłużnika? Jakie przepisy zobowiązują mnie do zapłaty?"

Odpowiedź prawnika: Opłata stosunkowa z tytułu bezskutecznej egzekucji

W przypadku śmierci dłużnika (lub wierzyciela) po wszczęciu egzekucji następuje zawieszenie (nie umorzenie) postępowania egzekucyjnego z urzędu. Następnie postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców. Nie jest potrzebne uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom. Uzyskanie przeciwko nim klauzuli jest konieczne, gdy dłużnik zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Umorzenie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zmarły był zobowiązany do zaniechania czynności albo wykonania czynności, której nie może wykonać inna osoba. Jeżeli spadkobiercy nie będą znani lub nie obejmą spadku i nie będzie przy tym kuratora spadku, wierzyciel powinien złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla spadkobierców.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera opłaty stosunkowe, zależne od wartości egzekwowanego świadczenia. Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową. Do wartości egzekwowanego roszczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Problemy pojawiające się na gruncie pobierania przez komorników opłaty stosunkowej od wierzycieli, co nadaje tej opłacie charakter zaliczki omawia odpowiedź zamieszczona na stronach naszego serwisu.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika