Opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Pytanie:

"Jak wysoka może być opłata dla właściciela nieruchomości władnącej w przypadku ustanowienia na jego rzecz służebności drogi koniecznej? "

Odpowiedź prawnika: Opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Prawo nie przewiduje szczególnych regulacji jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej. W praktyce najczęściej ustala się opłaty roczne na poziomie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Opłaty mogą być wnoszone rocznie, kwartalnie bądź miesięcznie. Zgodne bowiem z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 8 maja 2000 r. (V CKN 43/2000) właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej, chociażby nie ponosił z tego tytułu żadnej szkody. Jeśli jednak szkodę taką poniósł, to jest obowiązany wykazać jej wysokość (art. 6 k.c.).

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika