e-prawnik.pl Porady prawne

Opłaty sądowe od kuratora spadku

Pytanie:

Na wniosek gminy zostałem kuratorem spadku. Po ustaleniu, kto jest spadkobiercą, złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w tym momencie sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty. Z tego co wiem zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. W art. 96 ust.2 jest napisane, że za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czy kurator spadku jest zwolniony z opłaty sądowej, jeżeli występuje z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłaty sądowe od kuratora spadku

23.2.2007

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy. Przepis ten dotyczy kuratorów prawa procesowego. Kurator spadku nie jest kuratorem ustanowionym w celu podejmowania czynności procesowych w danej sprawie, jest kuratorem prawa materialnego. Przepis art. 96 ust. 1 pkt. 5 nie dotyczy tego rodzaju kuratorów. Zadaniem kuratora spadku jest przede wszystkim poszukiwanie spadkobierców, zawiadomienie ich o fakcie otwarcia spadku i zarząd majątkiem spadkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ