Umorzenie kosztów sądowych

Pytanie:

"Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje możliwość ubiegania się o umorzenie kosztów sądowych, jakimi strona została obciążona. Czy istnieje analogiczny przepis dotyczący kosztów sądowych w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia? "

Odpowiedź prawnika: Umorzenie kosztów sądowych

Kwestię opłat w sprawach karnych reguluje ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 17 ust. 1 stanowi, że do zwolnienia od opłat stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego. W postępowaniu karnym sąd zwolni osobę w całości lub części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe (art. 623 kodeksu postępowania karnego). Ponadto sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

Zwolnienie od opłat uiszczanych przy składaniu wniosku lub prośby o:

a) odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

b) udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

c) warunkowe przedterminowe zwolnienie

d) ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty

e) zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

f) warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

g) zatarcie skazania

h) od ponownej prośby o ułaskawienie

i) wznowienie postępowania

następuje w postanowieniu wydanym przed rozpoznaniem wniosku lub prośby.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 623, 624 § 1 i 625 kpk, czyli zasady dotyczące zwalniania od ponoszenia kosztów sądowych.

Zwolnienie od opłat sąd stwierdzi w orzeczeniu kończącym postępowanie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Elwira 2012-12-20 10:39:02

    Jak Mam napisać o umorzenie kary grzywny i kosztów Sądowych ,, mam Tylko 700 zł alimentów od męża , sprawa była błaha , bo chodziło o to że sąsiadka mi waliła w sufit.. i zakłócała spokój , ale ja nie miałam świadków jej zaś świadkiem była jej Mama która z nią zamieszkuje i one obie stwierdziły że to ja im pukałam od dolu w sufit ,, o 5 tej rano,, Boże teraz w Sądzie to Tylko dobrze kłąmać,, Sąd przydzielił mi kwotę 80 zł. niby nie dużo ,, ale dla mnie to majątek co mogę zrobić żeby to umorzyć.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika