e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

Pytanie:

Osoba fizyczna (emerytka) w roku 1999 skorzystała z nieodpłatnego nabycia akcji Spółki Telekomunikacja Polska S.A. (na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). W roku 2003 sprzedała część akcji i dochód z nich wykazała w zeznaniu rocznym oraz zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. W roku 2004 również sprzedała cześć akcji i w związku z tym otrzymała od Biura Maklerskiego PIT 8C, w którym w pozycji F wykazano przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Czy osoba ta powinna zapłacić podatek dochodowy od zbycia akcji w roku 2003 i 2004, jeżeli nie to czy powinna mimo tego złożyć PIT 38?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

21.3.2005

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji nabytych poza publicznym obrotem podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 19  ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1956 ze zmianami) oraz art. 52 pkt1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) zwolnione są w roku 2003 i w latach następnych  z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zakupionych przed 1 stycznia 2004 r. , dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zmianami).

Z zapytania nie wynika, w jakim trybie nabyte zostały akcje, najprawdopodobniej zostały one nabyte poza obrotem publicznym czy z nim zrównanym. Pomimo że sprzedaż akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. nastąpiła w ramach publicznej oferty, to nie oznacza to, że emerytka nabyła akcje również na podstawie publicznej oferty.

W związku z powyższym za rok 2004 konieczne będzie złożenie PIT-38 i rozliczenie podatku dochodowego od sprzedanych akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ