Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

Pytanie:

Zawarłem ugodę z żoną co do kontaktów z dzieckiem, było to w trakcie orzeczenia separacji. Jaka jest różnica pomiędzy taką ugodą a orzeczeniem w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej? Czy godząc się \"tylko\" na separację nie utrudniłem sobie drogi do kontaktów z dzieckiem? Ponieważ żona utrudnia mi te kontakty, czy nie powinienem złożyć pozwu o rozwód i wniosku o pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej żony? A jeśli złożę taki wniosek w trakcie postępowania przed sądem ( na wniosek żony o ograniczenie mi władzy rodzicielskiej) i sąd uzna mój wniosek ( np. ograniczy prawa żonie) to jakie to będzie miało znaczenie jeśli potem będę chciał uzyskać rozwód? Czy orzeczenie o separacji i ugoda co do kontaktów z dzieckiem jest tak jakby \"mniej ważna\" niż wyrok rozwodowy z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej? Bo ja rozumiem to tak: gdyby był rozwód i orzeczono by o władzy rodzicielskiej żony - mógłbym wnieść o zmianę tego wyroku, a przy orzeczeniu separacji i ugodzie - mogę składać tylko wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich żonie, która dzięki mojej ugodzie ma je całkowite?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, w trakcie sprawy o separację ma taką samą wagę, jak w sprawie o rozwód. W zasadzie bez znaczenia jest fakt, iż określenie kontaktów z dziećmi nastąpiło poprzez ugodę przed sądem. W obu sytuacjach jest to tak samo egzekwowalne. Orzeczenie separacji zamiast rozwodu nie utrudnia z prawnego punktu widzenia kontaktów z dzieckiem. Utrudnianie kontaktów z dziećmi nie jest w opisanej sytuacji przesłanką orzeczenia rozwodu (tu przesłanką jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego), może być jednak podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej żonie i przyznania opieki nad dziećmi mężowi, jeżeli ograniczanie kontaktów z ojcem zostanie uznane za niezgodne z dobrem dzieci. Rozstrzygnięcie w obecnej chwili o opiece nad dziećmi nie ma większego znaczenia dla późniejszego orzeczenia rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: