Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela

Pytanie:

Co oznacza w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania osiągnięcie wieku emerytalnego? Czy chodzi tutaj o 65 rok życia (art. 23. ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela) czy też o liczbę przepracowanych lat (art. 88 Karty Nauczyciela) uprawniającą do świadczeń emerytalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nauczyciele mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Wiek emerytalny powszechny dla nauczyciela wynosi zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Określone uprawnienia w art. 88 karty nauczyciela, to tzw. emerytura bez względu na wiek emerytalny.

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje też możliwość przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę (w wieku obniżonym o 5 lat od wieku emerytalnego), ale w sytuacji nieosiągnięcia wieku emerytalnego.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 4 określa wiek, z osiągnięciem którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu z nauczycielem na mocy wypowiedzenia przez dyrektora szkoły - jest to przesłanka samoistna, uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 4.3.2018

  Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż przedłużenie umowy o pracę powyżej zwykłego wieku emerytalnego może być ograniczone w czasie. Zatrudniony nie może w takim wypadku (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)