Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Pytanie:

"W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały skład trzyosobowej Rady Nadzorczej powołany jest przez Prezydenta miasta. Prezes składa roczne oświadczenie majątkowe na wzór składanego przez wójta, sekretarza gminy, skarbnika itd. Członek zarządu zaś nie składa takiego oświadczenia, gdyż nie żąda się od niego tłumacząc, że spółka ta nie jest gminną osobą prawną, a tym bardziej jednostką organizacyjną gminy. Od prezesa może żądać takiego oświadczenia właściciel i dlatego jest składane to oświadczenie i oczywiście publikowane na odpowiednich stronach internetowych. Czy stanowisko to w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest prawidłowe? "

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.  

Jeżeli faktycznie 100% udziałów w spółce z o.o. ma gmina, to spółka ta (TBS) jest gminną osobą prawną. A skoro tak, to wszyscy członkowie zarządu, a nie tylko prezes, powinni składać oświadczenie majątkowe.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika