Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

Pytanie:

Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza jest oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o pracę pozostaje czy nie pozostaje w rejestrze bezrobotnych. Czy oprócz tego muszę żądać oświadczenia pracownika, czy jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Punkt 10 kwestionariusza, o którym mowa w pytaniu, dotyczy oświadczenia kandydata o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Ogólne sformułowanie tego zapisu zawiera w sobie jednak bezpośrednio wyjaśnienie statusu kandydata w zakresie relacji z odpowiednim urzędem pracy. Wyrażenie jego woli obejmuje zatem fakt rejestracji (lub jej braku) w odpowiednim urzędzie pracy. Stąd pracodawca nie jest obowiązany wymagać od kandydata oświadczenia o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, bowiem oświadczenie takie zawiera się w wypełnieniu pkt 10 kwestionariusza osobowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 12.9.2018

  Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 30.11.2018

  Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

  Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma w założeniu służyć zapewnieniu przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, (...)