e-prawnik.pl Porady prawne

Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

Pytanie:

Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza jest oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o pracę pozostaje czy nie pozostaje w rejestrze bezrobotnych. Czy oprócz tego muszę żądać oświadczenia pracownika, czy jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

16.8.2007

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Punkt 10 kwestionariusza, o którym mowa w pytaniu, dotyczy oświadczenia kandydata o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Ogólne sformułowanie tego zapisu zawiera w sobie jednak bezpośrednio wyjaśnienie statusu kandydata w zakresie relacji z odpowiednim urzędem pracy. Wyrażenie jego woli obejmuje zatem fakt rejestracji (lub jej braku) w odpowiednim urzędzie pracy. Stąd pracodawca nie jest obowiązany wymagać od kandydata oświadczenia o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, bowiem oświadczenie takie zawiera się w wypełnieniu pkt 10 kwestionariusza osobowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ