Oznaczenie urlopu w świadectwie pracy

Pytanie:

Wystawiam świadectwo pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu. Pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu. Czy w świadectwie pracy mam wpisać, że pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu, czy 2 dni (16 godzin)? Który zapis jest prawidłowy i który na przyszłość stosować w świadectwie pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na postawione pytanie przynosi objaśnienie pt. SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY do załącznika w postaci wzoru świadectwa pracy, stanowiącego treść Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Oznaczenie urlopu wypoczynkowego zawiera się w ustępie 4 świadectwa pracy. Wskazana wyżej instrukcja wypełnienia tego dokumentu wyjaśnia, że w ust. 4 w pkt 1 pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 167[2] Kodeksu pracy. Wymiar urlopu należy zatem oznaczyć wskazując liczbę dni oraz liczbę godzin (oznaczoną na przykład obok liczby dni, w nawiasie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY