Partycypacja w kosztach

Pytanie:

Stara i już nie obowiązująca ustawa o TBS, mówiła, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. Czy osoby, które zawierały takie umowy w czasie obowiązywania tej ustawy, miały zagwarantowane prawnie zwrot kosztów które "włożyły" w te przedsięwzięcie inwestycyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy poprzedniej ustawy nie przewidywały zwrotu kwoty partycypacji. Być może co innego stanowi umowa zawarta z TBS. Niektóre TBS-y zgadzają się na zwrot kosztów partycypacji.

Brak jednak regulacji prawnych dotyczących zwrotu kwot partycypacji.

Obecnie w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY