Pełnomocnictwo do zgłoszenia zawiązania spółki

Pytanie:

Podpisany został akt założycielski spółki z o. o. Czy księgowa spółki może podpisać i złożyć dokumenty rejestracyjne/zgłoszeniowe nowo powstałej spółki do KRS, urzędu statystycznego i skarbowego na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do tych czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

W oparciu o przepis art.164 § 1 ksh  zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Ogólną zasadą jest, że zgłoszenia dokonuje zarząd spółki, a nie jej wspólnicy lub inne organy. Nie wyłącza to jednak możliwości dokonania takiej czynności przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do zgłoszenia spółki do rejestru wymaga jednak podpisania go przez wszystkich członków zarządu.

Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numery rejestracji. Nie ma przeszkód do dokonania tego przez pełnomocnika również w Urzędzie Statystycznym.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.9.2013

  Spółka z o.o. w organizacji

  Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z chwilą jej zawiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna (...)

 • 19.4.2017

  Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 9.6.2008

  Spółka akcyjna w organizacji

  Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Jest to wpis konstytutywny, tworzący podmiot prawny - spółkę akcyjną. Jednakże dzień wpisu do rejestru spółki akcyjnej z reguły nie pokrywa (...)

 • 20.8.2015

  Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

  Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw.