Pełnomocnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zatrudniam do 20 pracowników. Chciałbym upoważnić dyrektora finansowego do składania podpisu na wszystkich dokumentach pracowniczych m. in. umowa o pracę. Czy mam przygotować upoważnienie czy pełnomocnictwo? Czy jest jakiś wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3[1] kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Jak więc wynika z powyższego, za pracodawcę będącego osobą fizyczną działać może inny podmiot, jeżeli osoba ta nie dokonuje osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Pracodawca będący osobą fizyczną może więc udzielić pełnomocnictwa do działania w tym zakresie innej osobie (zakres czynności objętych pełnomocnictwem może się znajdować w umowie o pracę z pracownikiem, bądź można udzielić osobne pełnomocnictwo - gdy umowa o pracę nie przewiduje takiego zakresu obowiązków). W tym przedmiocie prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego  Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

W opisanej sytuacji pracodawca powinien udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa dyrektorowi finansowemu, w którym to zostanie wyraźnie wskazany zakres wykonywanych przez niego czynności (chyba że będzie umocowany do wszystkich czynności w imieniu pracodawcy, wówczas należy wskazać, iż będzie on uprawniony do dokonywania wszelkich czynności w zakresie prawa pracy, w imieniu pracodawcy).

Niestety nie ma sztywnego wzoru pełnomocnictwa do dokonywania w/w czynności. W dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać:

  • mocodawcę
  • pełnomocnika (jego imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości)
  • zakres pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: