Pełnomocnik a doręczanie pism

Pytanie:

Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem tego pełnomocnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że chodzi o listowne doręczenie oświadczenia woli. Pełnomocnictwo upoważnia do zawarcia czynności prawnej w imieniu mocodawcy i na jego rachunek. Pełnomocnik może zastępować mocodawcę, ale nie oznacza to, że sam mocodawca przez udzielenie pełnomocnictwa pozbawia się podmiotowości w danym stosunku prawnym. Wydaje się zatem, że oświadczenie woli złożone mocodawcy zamiast pełnomocnikowi będzie można uznać za skutecznie złożone.

Jeżeli natomiast doręczenie z pominięciem pełnomocnika stanowi niedotrzymanie zawartej umowy, to druga strona będzie odpowiedzialna za ewentualną szkodę, która z tego powodu powstała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

  Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji (...)

 • Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • E-doręczenia w konsultacjach

  E-doręczenia na start. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, która umożliwi odbieranie on-line korespondencji poleconej został udostępniony do konsultacji.

 • Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

 • Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  Nowa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych (...)

NA SKÓTY