Pełnomocnik a doręczanie pism

Pytanie:

"Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem tego pełnomocnika?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik a doręczanie pism

Zakładamy, że chodzi o listowne doręczenie oświadczenia woli. Pełnomocnictwo upoważnia do zawarcia czynności prawnej w imieniu mocodawcy i na jego rachunek. Pełnomocnik może zastępować mocodawcę, ale nie oznacza to, że sam mocodawca przez udzielenie pełnomocnictwa pozbawia się podmiotowości w danym stosunku prawnym. Wydaje się zatem, że oświadczenie woli złożone mocodawcy zamiast pełnomocnikowi będzie można uznać za skutecznie złożone.

Jeżeli natomiast doręczenie z pominięciem pełnomocnika stanowi niedotrzymanie zawartej umowy, to druga strona będzie odpowiedzialna za ewentualną szkodę, która z tego powodu powstała.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika