Pełnomocnik prezesa zarządu

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie będą mogli podważyć legitymacji Prezesa Zarządu. Odmowa współpracy z pełnomocnikiem będzie więc równoznaczna z odmową współpracy z samym Prezesem Zarządu. Jakie przepisy prawa potwierdzają to twierdzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problem ustanowienia przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu jest bardzo skomplikowany i niejednoznaczny w doktrynie. W związku z tym, że przepisy prawa nie zawierają wprost żadnego uregulowania na ten temat, wywołuje on wiele sporów i dyskusji wśród praktyków prawa. Zaprezentowany pogląd o możliwości ustanowienia pełnomocnika przez Prezesa Zarządu jest tylko jednym z wielu stanowisk istniejących na ten temat w doktrynie prawa. Powołując się jednak na stanowisko większości, należy przyjąć, że ustanowienie takiego pełnomocnika przez Prezesa Zarządu wydaje się być niedopuszczalne. Uzasadniając ten pogląd wskazuje się na fakt, iż organ spółki powołuje Prezesa Zarządu między innymi ze względu na posiadane przez niego pewne walory osobiste. Co więcej, zastosowanie zasady szczególnego zaufania i obrotu gospodarczego powoduje, że funkcję Prezesa Zarządu powinna spełniać wyłącznie osoba do tego powołana osobiście. Pomiędzy Prezesem Zarządu a organem go powołującym powstaje stosunek szczególnego zaufania, którego nie można rozciągnąć na osoby trzecie np. na pełnomocnika. W związku z tym ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu wydaje się być jednak niedopuszczalne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY