Pierwszeństwo zaspokojenia hipoteki przymusowej

Pytanie:

"Złożyłem wniosek o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Po moim wniosku wpłynął wniosek ZUS o wpis hipoteki przymusowej. Wniosek ZUS został rozpatrzony jako pierwszy, moja hipoteka została wpisana później, niż hipoteka na rzecz ZUS. Która hipoteka korzysta w takiej sytuacji z pierwszeństwa zaspokojenia?"

Odpowiedź prawnika: Pierwszeństwo zaspokojenia hipoteki przymusowej

Decydujące znaczenie w omawianej sprawie wydają się mieć przepisy Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej ustanowionej na nieruchomości dłużnika na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwestię tę przesądza treść art. 26 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym, do hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności Zakładu stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności. Powyższe wskazuje jednoznacznie na to, że pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku kilku hipotek przymusowych ustanowionych na rzecz różnych podmiotów i wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej nieruchomości przysługuje ZUS.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika