Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Pytanie:

"Wykonano ogrodzenie wokół budynku magazynowego. Ogrodzenie składa się z przęseł stalowych i gotowych elementów podmurówki. Trwale z gruntem są związane jedynie słupki ogrodzeniowe. Czy takie ogrodzenie, należy zakwalifikować do budowli i czy w związku z tym należy od niego płacić podatek od nieruchomości (2%)?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowla oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak stanowi art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, przez obiekt budowlany należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

Z powyższych trzech punktów za budowlane w rozumieniu przepisów podatkowych można uznać jedynie budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (gdyż budynki i obiekty małej architektury zostały z tej definicji wyłączone). Ogrodzenie trudno przy tym uznać za budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Niestety za budowlę w rozumieniu przepisów podatkowych uznaje się również urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak stanowi art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Ogrodzenia są zatem urządzeniami budowlanymi w rozumieniu Prawa budowlanego, a tym samym są uznawane za budowle w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości i o ile są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - podlegają opodatkowaniu tym podatkiem według stawki 2% od wartości.

Warto też przeczytać:


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika