e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT a opłata parkingowa

Pytanie:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dochody uzyskiwane z biletów parkomatowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem, że parkingi stanowią część pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają przychody uzyskane ze sprzedaży biletów parkomatowych na parkingach niestanowiących pasa drogowego, ale znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych i służące zasadniczo do obsługi transportu drogowego? Czy na konieczność naliczenia i odprowadzenia VAT ma jakieś znaczenie, kto jest właścicielem nieruchomości np. osoba fizyczna, czy jednostka samorządu terytorialnego (gmina)? Dodaję jednocześnie, że obszar, o którym mowa powyżej, jest uwzględniony w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia strefy płatnego parkowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatek VAT a opłata parkingowa

2.4.2008

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponoszenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynika z art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyznaczenie strefy płatnego parkowania i wysokość opłat ustala Rada Miasta w formie uchwały. Pobrane opłaty stanowią środki przeznaczone na realizację zadań nałożonych przepisami prawa. Zatem opłaty za parkowanie na drodze publicznej, pobierane w oparciu o przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o drogach publicznych mają charakter daniny publicznej, a nie zapłaty za usługę parkingową świadczoną przez zarządcę drogi, wobec czego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tak np. informacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 30 lipca 2004 r., sygn. PP-077/SIP/339/04).

W przypadku natomiast opłat za parkowanie pojazdów samochodowych poza drogami publicznymi, chociażby w strefie płatnego parkowania, urządzonych niezależnie prez jaki podmiot - czy przez gminę, czy przez przedsiębiorcę - należy uznać, iż parkowanie pojazdów będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). W tym przypadku będziemy bowiem mieli z normalnym świadczeniem usług parkingowych, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych z osobami parkującymi samochód, a takie odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Podatek VAT a opłata parkingowa

Kinga

21.7.2010 18:44:6

Re: Podatek VAT a opłata parkingowa

Zgadzam się z opinią Jednak Zarząd Dróg w Kielcach do czerwca wystawiał faktury za parkowanie- wykup miejsc parkingowych , abonamentów ze stawką 22%, a od lipca ze stawką zwolniona. Skoro podlegał pod art. 15 ust.6 ustawy, to powinien skorygowac dotychczasowe faktury, a tego nie chce zrobić.

Re: Podatek VAT a opłata parkingowa

Kinga

21.7.2010 18:41:16

Re: Podatek VAT a opłata parkingowa

Zgadzam się z opinią Jednak Zarząd Dróg w Kielcach do czerwca wystawiał faktury za parkowanie- wykup miejsc parkingowych , abonamentów ze stawką 22%, a od lipca ze stawką zwolniona. Skoro podlegał pod art. 15 ust.6 ustawy, to powinien skorygowac dotychczasowe faktury, a tego nie chce zrobić.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ