Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Pytanie:

"Jestem właścicielem pawilonu handlowego. Sprzedażą towaru zajmuje się sam, jak i zatrudniam kilku pracowników. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że towary giną. Jestem przekonany, że dzieje się to przy udziale właśnie zatrudnionych pracowników. Nikogo jednak nie schwytałem na gorącym uczynku. Co mam zrobić w tej sytuacji? Na co pozwalają mi obowiązujące przepisy prawne? Czy mogę wyegzekwować wobec nich stosowne oświadczenia odpowiedzialności materialnej? Co może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności?"

Odpowiedź prawnika: Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Pracownik jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pracodawcy także wtedy, gdy nie zawarta została umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie. Za szkodę wyrządzoną umyślnie – a taką jest kradzież – pracownik odpowiada do pełnej wysokości wyrządzonej szkody (art. 122 kodeksu pracy), a zatem zarówno za rzeczywisty uszczerbek w majątku, jak i za utracone korzyści. Jednakże to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody, co oznacza, że pracodawca musi znać "sprawcę".

Zawarcie pisemnej umowy o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikom zmienia tę sytuację. Co prawda pracodawca nadal musi udowodnić wysokość szkody, ale to pracownik – jeśli chce się uwolnić od odpowiedzialności – musi wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Nie da się jednak pracowników zmusić do zawarcia takiej umowy – potrzebna jest do tego ich zgoda. Często taka umowa jest zawierana już przy zawieraniu umowy o pracę.

Warto pamiętać, że kradzież stanowi przestępstwo lub wykroczenie (jeśli wartość skradzionego mienia nie przekracza 250 zł – przy czym w razie przestępstwa popełnianego "na raty" należy zliczyć wartość zabranego mienia). Być może pewnym rozwiązaniem byłoby zawiadomienie Policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Organy te mają większe możliwości co do wykrycia sprawcy kradzieży.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kasia gajkokatarz 2014-05-05 22:44:31

    mój chłopak jest posądzony o kradzież rzeczy o wartości 5000 tys sprzęt firmowy co mu grozi


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika