e-prawnik.pl Porady prawne

Podmiot oceniający oferty składane w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jaki podmiot zobowiązany jest do oceny ofert składanych przez wykonawców w postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podmiot oceniający oferty składane w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

9.8.2011

Komisja przetargowa stanowi zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, który zajmuje się oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także badaniem i oceną ofert. Kierownik zamawiającego może jej powierzyć również dokonywanie innych czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Decyzje podejmuje jednak kierownik zamawiającego. (por. Malarewicz Agnieszka – LexPolonica. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ