e-prawnik.pl Porady prawne

Podmioty mogące ubiegać się o udzielenie zamówienia

Pytanie:

Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podmioty mogące ubiegać się o udzielenie zamówienia

7.12.2011

Zgodnie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ