Podpis w prawie cywilnym

Pytanie:

Czym jest podpis w prawie cywilnym? Czy są jakieś orzeczenia SN dotyczące tego, co to jest podpis? Czy każde napisanie imienia i nazwiska własnoręcznie (np. w treści dokumentu) jest podpisem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nauka prawa cywilnego przyjmuje, iż podpis to językowy znak graficzny, podobnie jak treść oświadczenia woli utrwalony w dokumencie. Skłądający oświadczenie woli stawia ten znak własnoręcznie, co pozwala przez badania grafologiczne stwierdzić od kogo on pochodzi. Wskazuje on w zasadzie imię i nazwisko składającego oświadczenie woli, aczkolwiek w okolicznościach, gdy jego identyfikacji można dokonać w inny sposób, wystarczy podpisanie się samy tylko nazwiskiem. Z całą pewnośćią więc podpis składający się z imienia i nazwiska można zazkwalifikować jako taki mający znaczenie w świetle prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

 • Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Tylko kwalifikowany e-podpis do założenia spółki z o.o.

  Nowelizacja m.in. Kodeksu spółek handlowych likwiduje możliwość korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie (...)

NA SKÓTY