Podpisanie faktury nie swoim nazwiskiem

Pytanie:

Na wystawionych przeze mnie FV podpisał się moim imieniem i nazwiskiem mój narzeczony, który w mojej firmie nie jest zatrudniony i nie był upoważniony do podpisania takich FV. Czy w takim przypadku ponosi on odpowiedzialność z Art. 270 par. 1 k.k.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 270 § 1 Kodeksu Karnego stanowi, że kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zachowanie się sprawcy przestępstwa opisanego w wymienionym wyżej paragrafie polega więc  na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu (fałsz materialny) lub też użyciu takiego dokumentu jako autentycznego.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że dokument jest podrobiony wówczas, gdy dokument nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony a podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi realizację znamion przestępstwa fałszerstwa dokumentu.

Tak więc spełniona w Pani  narzeczonego przypadku jest przesłanka podrobienia dokumentu.

Odpowiedzialność karną z wymienionego wyżej artykułu poniósł by nawet wówczas, gdyby był upoważniony do wystawiania faktur VAT, gdyż nigdy nie wolno podrabiać cudzego podpisu na dokumencie mającym znaczenie prawne. Przy czym ewentualna zgoda Pani na takie działanie narzeczonego może być rozpatrywana przez sąd jako okoliczność łagodząca. Ma to zasadnicze znaczenie przy wymiarze kary, możliwości jej zawieszenia, warunkowego umorzenia postępowania czy nawet odstąpienia od kary. Poza tym stopień społecznej szkodliwości i zawinienie sprawcy w takim przypadku, a zwłaszcza, gdy nie doszło do powstania szkody majątkowej są mniejsze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: