Podstawa do obliczenia dodatku za nadgodziny

Pytanie:

Dowiedziałem się z doniesień prasowych, iż wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny ustala się od pensji faktycznie otrzymywanej. Ten wariant ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest potwierdzony przez Sąd Najwyższy. Czy prawidłowo obliczone wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest obliczane od wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat i innymi dodatkami np. dodatkiem funkcyjnym itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż podstawą do wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania (chodzi o pracowników otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe) - 60 % wynagrodzenia. O wynagrodzeniu, od którego przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Sąd Najwyższy wypowiedział się już w w wyroku z dnia 3 czerwca 1986 r. (sygn. I PRN 40/86): Przez „normalne wynagrodzenie”, o którym mowa w art. 134 § 1 zdanie pierwsze kp (wcześniej to ten artykuł regulował dodatki za nadgodziny), należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: