Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

Pytanie:

Mam zapisaną w testamencie nieruchomość po stryjku. Stryj już zmarł. Czy abym nabył tą nieruchomość potrzebny jest sądowy dział spadku, czy też do wpisu w księgach wieczystych wystarczy sam testament, ewentualnie jakie inne dokumenty będą potrzebne?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby czyli tzw. otwarcie spadku. Może się jednak okazać, że nie wiadomu komu przypadł spadek i w jakim zakresie, że istnieje testament o, którym dotąd nie było wiadomo albo pojawili się nowi spadkobiercy. Aby zatem rozwiać wszelkie wątpliwości kto i w jakiej części odziedziczył majątek, konieczny jest udział sądu w tych roztrzygnięciach. Ponadto postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w pewnych sytuacjach jest jedynym dowodem, że ktoś jest spadkobiercą. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Do kręgu tych osób będą rzecz jasna należeli przede wszystkim spadkobiercy. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. W związku z powyższym, należy złożyć do sądu właściwego testament stryja a następnie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tadek

7.10.2009 16:15:9

Re: Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

W podanej sytuacji jak wyżej,po rozprawie Sąd Rejonowy w Płocku wydał Postanowienie, w którym stwierdził nabycie spadku NA PODSTAWIE USTAWY,pomijając kwestię nieruchomości zapisanej jednemu ze spadkobierców Testamentem. W w/w Postanowieniu Sąd również nie rozdzielił z masy spadkowej na część Testamentową/nieruchomość wyodrębnioną/ od pozostałej masy spadkowej/inna nieruchomość oraz ruchomość/.Z uwagi na powyższe brak jest podstawy do zmiany w księgach wieczystych .T.B.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: