Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika

Pytanie:

Na pytanie o prawo żądania od komornika kserokopii z akt egzekucyjnych na podstawie art. 525 Kpc otrzymałem od Państwa odpowiedź, która nie wyjaśnia mi jednak do końca problemu kosztów u komornika. Komornik twierdzi, że nie obowiązuje go ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tylko taksa komornicza: 13 zł za 1 kserokopię. Czy ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opłaty egzekucyjne przewidziane ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (zwane niekiedy potocznie "taksą komorniczą") pobierane są za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie. Przedmiotowa ustawa, jak i przepisy wykonawcze, milczą w kwestii opłat za wydawanie odpisów i wypisów oraz kserokopii z akt komorniczych. Należy zatem uznać, że ma w tym zakresie zastosowanie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz wysokości stawek opłat przewidziane tą ustawą. Nie sposób przyznać racji komornikowi, że jest on uprawniony do żądania opłat za kserokopie dokumentów zgromadzonych w aktach egzekucyjnych na podstawie taksy komorniczej, bowiem taksy takiej w tym zakresie po prostu nie ma. Wypada zatem podtrzymać w całości odpowiedź udzieloną na uprzednio zadane przez Państwa pytanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 3.2.2005

  Jakie opłaty może pobierać komornik?

  Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. Nie ma tu jednak żadnej (...)

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 26.3.2015

  Skarga na czynności komornika

  Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...)