Podstawy prawne ograniczenia władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Jakie są podstawy prawne ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej na mocy art. 107 k.r.o. jest fakt, że rodzice żyją w rozłączeniu. Istnieją również inne podstawy ograniczenia władzy rodzicielskiej na mocy:

• art. 58 § 1 k.r.o. i art. 21 k.r.o. w zw. z art. 425 k.p.c. -przy orzeczeniu rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

• art. 109 k.r.o. -gdy sąd opiekuńczy stwierdzi zagrożenie dobra dziecka, niezależnie, czy rodzice są małżeństwem, czy też nie, czy też żyją w konkubinacie, czy żyją w rozłączeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: