e-prawnik.pl Porady prawne

Podział kwoty między odsetki i należność główną

Pytanie:

Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, czy należność główna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział kwoty między odsetki i należność główną

14.12.2007

Jak się domyślamy, w pytaniu chodzi o kolejność zaliczania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego w administracji (w związku z zaległościami podatkowymi). Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowią jedynie, iż odsetki za zwłokę od należności podatkowych zaspokaja się w tej samej kategorii, co i należność główną. Naszym zdaniem należy tu stosować odpowiednio przepis art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ