Podział nieruchomości lokalowej przy rozwodzie, tak by każdemu ze współmałżonków przysługiwała jej część

Pytanie:

Czy można podzielić małą nieruchomość lokalową współmałżonków, tak by po rozwodzie każdemu przysługiwała jej część?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanym przypadku, przedmiotem podziału jest nieruchomość lokalowa, w związku z należy zastanowić się, czy możliwy jest jej podział fizyczny. Zgodnie z art. 211 k.c. i art. 623 k.p.c. w zw. z art. 11 ust. 1 Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wymagają, żeby zniesienie współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali uwzględniało nie tylko wielkość udziałów współwłaścicieli i nominalną wartość odrębnej własności nowo utworzonych lokali, ale żeby takie zniesienie współwłasności zapewniało w miarę możliwości jednakowe - zróżnicowane jedynie ze względu na wielkość udziałów we współwłasności - zaspokojenie interesów wszystkich współwłaścicieli, bez rażącego pokrzywdzenia jednych kosztem innych (post. SN z 4 czerwca 2003 r., I CKN 447/01, LexPolonica nr 376356, IC 2004, nr 5, s. 43). W związku z powyższym wydaje się, że przedmiotowego mieszkania nie można podzielić poprzez wyodrębnienie poszczególnych pokoi, gdyż utworzone tak lokale nie posiadałyby wymaganego przymiotu samodzielności. W związku z powyższym należy uznać, że sąd winien rozważyć przynajmniej w równiej mierze przyznanie nieruchomości byłej żonie jak i przyznanie jej Panu lub sprzedaż.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY