e-prawnik.pl Porady prawne

Pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający

Pytanie:

W jaki sposób ustawa Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający

6.3.2012

Zamówieniem publicznym są odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Pod pojęciem zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy – art. 2 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ