Pojęcie gospodarstwa rolnego a Kodeks cywilny

Pytanie:

"Jak przepisy Kodeksu cywilnego definiują pojęcie gospodarstwa rolnego?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie gospodarstwa rolnego a Kodeks cywilny

Zgodnie z definicją gospodarstwa rolnego zawarta w art. 55 z ind. 3 Kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz z prawami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa. Przepis ten nie wymaga zatem, aby grunty stanowiące gospodarstwo rolne stanowiły własność osoby prowadzącej to gospodarstwo, w związku z czym fakt dzierżawienia części gruntów, nie stanowi przeszkody do uznania, że wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego (por. w szczególności orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2007 roku, sygn. II SA/Bk 680/200). Uznano również, że przyjmując cywilistyczne rozumienie gospodarstwa jako pewnej całości produkcyjnej, związanie gospodarstwa z zabudową należy rozumieć funkcjonalnie, stąd sama zabudowa nie musi znajdować się na tym samym gruncie, co reszta gospodarstwa. Nie ma też przeszkód, aby część budynków pozostawała na innym gruncie. Niewątpliwie zabudowa taka może także ulegać dalszym zmianom w zależności od potrzeb gospodarstwa rolnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika