Pokrycie wydatków w czasie porodu

Pytanie:

Jestem w 6 mies. ciąży. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Na początku deklarował się utrzymywać mnie i dziecko. W tej chwili unika spotkań ze mną. Czytałam, że mogę już złożyć pozew o trzymiesięczne utrzymanie matki dziecka w okresie porodu i dziecka przez trzy miesiące po porodzie i że suma, o którą bedę się ubiegała zostanie mi wypłacona jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Gdy udałam się do sądu powiedziano mi, że w ogóle czegoś takiego nie ma i że mogę sie ubiegać o jakiekolwiek pieniądze dopiero po urodzeniu się dziecka. Boję sie, że w tak trudnym okresie porodu nie bedę miała środków do utrzymania siebie i dziecka.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Art. 141 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. W judykaturze i doktrynie panuje zgodny pogląd, że z roszczeniem z art. 141 matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić nie wcześniej niż po ustaleniu ojcostwa mężczyzny nie będącego jej mężem, czyli od chwili uznania przez niego ojcostwa lub też ustalenia ojcostwa w drodze wyrokowania. Nie ma przeszkód, aby roszczenie to łączyć z powództwem o ustalenie ojcostwa. Z oczywistych względów warunek ten nie ma zastosowania, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

kasia

14.9.2010 13:55:26

Re: Pokrycie wydatków w czasie porodu

jak napisac taki pozew?

kasia

14.9.2010 13:54:13

Re: Pokrycie wydatków w czasie porodu

jak napisac taki pozew?

Alfa

8.5.2010 21:15:28

Re: Pokrycie wydatków w czasie porodu

mam pytanie wzywają na sprawe do sądu czy taki pozew jest rozpatrywany bez naszego udziału??

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: