Pola eksploatacji autorskich praw majatkowych do programu komputerowego

Pytanie:

"Jakie pola eksploatacji obejmują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych?"

Odpowiedź prawnika: Pola eksploatacji autorskich praw majatkowych do programu komputerowego

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do (jest to szczegółowe wyliczenie pól eksploatacji odnoszących się do programów komputerowych):

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione powyżej (oprócz pkt. 3.) nie wymagają zgody uprawnionego (np. nabywcy egzemplarza programu komputerowego), jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika