Połączenie spółki matki ze spółką córką

Pytanie:

Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w kapitale zakładowym? Jeśli tak, to w jakim trybie należy tego dokonać bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwe jest połączenie spółek, w której spółką przejmująca jest spółka matka – posiadająca 100% udziałów w spółce przejmowanej (spółce córce). W takiej sytuacji w myśl art. 515 Kodeksu spółek handlowych może dojść do połączenia spółek bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółki matki). W takiej sytuacji spółka przejmująca nie może w myśl art. 514 par. 1 ksh objąć udziałów lub akcji własnych, zatem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: