Posiedzenia niejawne a obecność stron

Pytanie:

Według mnie zasadą jest że apelacja w sprawie podział majątku odbywa się na posiedzeniu niejawnym i adwokat ani uczestnik postępowania nie może uczestniczyć w sprawie apelacyjnej. Czy to prawda czy są jakieś wyjątki że przy takiej apelacji może brać udział adwokat czy uczestnicy postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety jest Pan w błędzie odnośnie rodzaju posiedzenia sądu rozpoznającego apelację w toku postępowania nieprocesowego.

Art. 514 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Z kolei do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 567 § 3 kpc). Idąc dalej zgodnie zgodnie z odesłaniem w przepisach – art. 688 kpc – do działu spadku (w naszym przypadku do podziału majątku wspólnego) stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności. Postępowanie o zniesienie współwłasności jest postępowaniem z zakresu praw rzeczowych i zgodnie z art. 608 kpc sprawy te rozpoznawane są na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (te wyjątki to postępowanie wieczystoksięgowe, sprawy o przepadek rzeczy zajętych lub zatrzymanych w postępowaniu celnym, a także sprawy przewidzianych w art. 199, 201 i 202 k.c. oraz sprawy dotyczących powołania i odwołania zarządcy - wyznaczenie rozprawy w tych sprawach bowiem zależy od uznania sądu).

Z kolei Jacek Gudowski wskazuje, że do apelacji i zażalenia w postępowaniu nieprocesowym stosuje się odpowiednio art. 367-391 oraz art. 394-397, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach odwoławczych ubezwłasnowolnienie do środków odwoławczych wnoszonych przez osobę, której dotyczy wniosek, nie stosuje się art. 368. (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Wskazane w ostatniej odpowiedzi udzielonej Panu art. 373-375 kpc mówią, że sąd II instancji celem rozpoznania apelacji wyznacza rozprawę poza wyjątkami wymienionymi we wcześniejszych przepisach. Obligatoryjnie posiedzenie niejawne zostanie wyznaczone aby odrzucić apelację jeśli podlegała ona odrzuceniu przez sąd I instancji, natomiast fakultatywnie jeśli dojdzie do cofnięcia pozwu (lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym), cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania.

Zatem, co do zasady, apelacja zostanie rozpoznana na rozprawie, w której będą mogli wziąć udział pełnomocnicy stron oraz uczestnicy postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.