e-prawnik.pl Porady prawne

Pośrednictwo w imieniu i na rzecz osób trzecich

Pytanie:

Przedsiębiorca zawarł z organizatorem targów umowę o uczestnictwo w targach. Targi mają się odbyć poza granicami Polski. Ponieważ uczestnictwo w targach wymaga dokonania szeregu uzgodnień szczegółowych pomiędzy organizatorem targów a ich uczestnikami ( w tym także przedsiębiorcą - uczestnikiem targów ), przedsiębiorca zlecił innej firmie (pośrednikowi), aby ta dokonywała tych uzgodnień w jego imieniu i reprezentowała jego interesy wobec organizatora targów. Czy z punktu widzenia pośrednika, wykonywana przez niego usługa jest kwalifikowana, pod względem prawnym jako usługa wykonywana w imieniu i na rzecz osoby trzeciej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pośrednictwo w imieniu i na rzecz osób trzecich

8.12.2005

Z przedstawionego pytania wynika, iż „pośrednikowi” udzielono pełnomocnictwa do zawarcia umowy o uczestnictwo w targach. Na podstawie tego umocowania „pośrednik” działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.  Jeżeli oprócz udzielenia pełnomocnictwa przez przedsiębiorcę, zawarta została umowa między przedsiębiorcą a tą osobą, zobowiązująca ją do dokonania czynności związanych z zawarciem umowy oraz do jej podpisania, to taką umowę należałoby zakwalifikować jako zlecenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ