Pośrednictwo w imieniu i na rzecz osób trzecich

Pytanie:

Przedsiębiorca zawarł z organizatorem targów umowę o uczestnictwo w targach. Targi mają się odbyć poza granicami Polski. Ponieważ uczestnictwo w targach wymaga dokonania szeregu uzgodnień szczegółowych pomiędzy organizatorem targów a ich uczestnikami ( w tym także przedsiębiorcą - uczestnikiem targów ), przedsiębiorca zlecił innej firmie (pośrednikowi), aby ta dokonywała tych uzgodnień w jego imieniu i reprezentowała jego interesy wobec organizatora targów. Czy z punktu widzenia pośrednika, wykonywana przez niego usługa jest kwalifikowana, pod względem prawnym jako usługa wykonywana w imieniu i na rzecz osoby trzeciej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego pytania wynika, iż „pośrednikowi” udzielono pełnomocnictwa do zawarcia umowy o uczestnictwo w targach. Na podstawie tego umocowania „pośrednik” działa w imieniu i na rzecz mocodawcy.  Jeżeli oprócz udzielenia pełnomocnictwa przez przedsiębiorcę, zawarta została umowa między przedsiębiorcą a tą osobą, zobowiązująca ją do dokonania czynności związanych z zawarciem umowy oraz do jej podpisania, to taką umowę należałoby zakwalifikować jako zlecenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY