Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

Pytanie:

Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty odmowy wydania poświadczenia. Przepis ten odnosi się do wszystkich rodzajów postępowań. Czy również oznacza to, że osoba, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową opatrzonych klauzulą "ściśle tajne", będzie mogła ubiegać się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych opatrzonych niższą klauzulą (tajne, poufne) - dopiero po upływie roku od daty odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 41 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych nie precyzuje, jakiego rodzaju postępowanie sprawdzające może zostać przeprowadzone dopiero po roku od daty odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, dlatego prawdopodobnie należy przyjąć, że chodzi o postępowanie sprawdzające w rozumieniu art. 36, który pojęciem tego postępowania obejmuje wszystkie trzy rodzaje postępowania: zwykłe, poszerzone i specjalne. Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że również postępowanie wyjaśniające zwykłe może zostać przeprowadzone dopiero po roku od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w postępowaniu specjalnym. Za takim podejściem przemawia również wykładnia funkcjonalna przepisów - postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, a zatem spełnia ustawowe wymogi dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Jeżeli zatem zostało ustalone w postępowaniu specjalnym, że dana osoba nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, bezcelowym byłoby uruchamianie drugiego postępowania (zwykłego), jeśli już ustalono, że w tym czasie nie można danej osobie zaufać. Z drugiej strony, przepisy odrębnie określają czynności postępowania w przypadku trzech rodzajów postępowań, co może oznaczać, że ustawodawca jednak traktuje je jako odrębne postępowania. Jednoznaczna odpowiedź na zadane pytanie jest bardzo trudna, dopóki w tej sprawie nie wypowie się orzecznictwo. Warto również zwrócić się o informację do organu przeprowadzającego postępowanie sprawdzające.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Korekta zeznania podatkowego

  Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym (...)

 • Podejrzane praktyki Biedronki...

  Czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców produktów spożywczych? UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości (...)

 • Kontrola podatkowa dokumentów kontrahenta podatnika

  Zgodnie z art. 274c Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność (...)

 • Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy

  Prawo do informacji jest prawem korporacyjnym i przysługuje ono każdemu akcjonariuszowi bez względu na wielkość reprezentowanego przez niego kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje również (...)

 • Przeszukanie w postępowaniu antymonopolowym do weryfikacji

  Wykluczenie możliwości zaskarżenia postanowienia wydanego w przedmiocie wyrażenia przez sąd zgody na przeprowadzenie przeszukania pomieszczeń i rzeczy w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu (...)

NA SKÓTY