Poświadczenie za zgodność dokumentów

Pytanie:

Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. Jeśli firma składa dokumentację, co do której istnieje wymóg potwierdzenia jej za zgodność z oryginałem, to kto ma do tego prawo? Czy też tylko osoby uprawnione do reprezentacji, tak jak to wynika z KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawne nie regulują poświadczania "za zgodność" z oryginałem dokumentów przedkładanych przez organami, przed którymi toczy się postępowanie. Odpowiedź na zadane pytanie zależy od rodzaju postępowania w jakim są składane dokumenty. W przypadku postępowania sądowego prowadzonego przez profesjonalnego pełnomocnika, takie dokumenty mogą być potwierdzane za zgodność przez adwokata bądź radcę prawnego prowadzącego sprawę. Jeśli natomiast sama spółka prowadzi postępowanie przed sądem – dokumenty muszą być poświadczone przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisem w KRS. Zasadniczo korzystniej więc będzie jeśli dokumenty będą poświadczone przez osoby do tego upoważnione do reprezentacji spółki. Nie można jednak wykluczyć, iż organ przed którym toczy się postępowanie, może zażądać przedłożenia oryginałów dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: