Potracenie z wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Pracownik naszej firmy zaciągnął kredyt i go nie spłaca. Podpisał kredytodawcy dyspozycję, z której wynika, że wyraża zgodę na potrącanie przez zakład pracy raty kredytu, lecz zakład w momencie udzielania kredytu o tej dyspozycji nie wiedział i nie wyrażał na to zgody. Kredytodawca zwrócił się do pracodawcy z pismem, w którym powołując się na art. 91 KP żąda wręcz by pracodawca z wynagrodzenia pracownika potrącał ratę kredytu, grożąc, że w przypadku nie wywiązania się pracodawcy z powyższego skieruje sprawę do sądu z żądaniem odszkodowanie z tytułu wyrządzonej w ten sposób szkody. Czy pracodawca jest zobowiązany do zastępowania komornika w ściąganiu należności pracowniczych w stosunku do osób trzecich, w sytuacji gdy pracodawca nie wyraził na to zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W art. 91 Kodeksu pracy zawarta została podstawa do dokonywania potrąceń przez pracodawcę nie tylko roszczeń pracodawcy w stosunku do pracownika, ale także na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika zobowiązań pracownika na rzecz osób trzecich. Dopuszczalne jest więc dokonywanie potrąceń rat kredytu z wynagrodzenia pracownika na rzecz banku udzielającego pracownikowi kredytu. Dla skuteczności dokonania takiego potrącenia konieczna jest zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Zgodę tę pracownik może w każdej chwili cofnąć.

Należy jednak podkreślić, że dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika na rzecz osób trzecich nie jest obowiązkiem pracodawcy. Nawet w sytuacji, gdy pracownik wyrazi zgodę na dokonywanie przez pracodawcę potrąceń na rzecz osoby trzeciej, pracodawca nie ma obowiązku dokonać takich potrąceń. Ani pracownik, ani osoba trzecia nie może zmusić pracodawcy do dokonywania tych potrąceń. Nawet jeżeli w wyniku nie dokonania potrąceń na rzecz banku przez pracodawcę bank poniesie szkodę, to jego roszczenie wobec pracodawcy o naprawienie szkody będzie bezzasadne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: